Menu
Kancelaria Prawna Sp. z o.o.
Upadłość konsumencka

Kancelaria świadczy pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, przysługującej osobom fizycznym, nieprowadzącym działalności gospodarczej. 

 

Nasi prawnicy wspomagają Klientów na każdym etapie postępowania upadłościowego począwszy od wstępnej indywidualnej analizy sprawy na etapie przedsądowym. Prawnicy pomagają także w przygotowaniu profesjonalnego wniosku o ogłoszenie upadłość oraz w jego złożeniu do właściwego sądu. W ramach obsługi prawnej reprezentujemy Również po ogłoszeniu przez sąd upadłości nie pozostawiamy Klienta bez opieki prawnej. W imieniu Klienta bierzemy udział w negocjacjach oraz współpracy z sądem oraz syndykiem.

Ladies and gentlemen,


contact in connection with the entry into force of the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, as from 25 May 2018, and repeal of Directive 95/46 / EC (general data protection regulation, the so-called RODO), we kindly inform you that our organization, ie the EXPRESSIS VERBIS Law Office, has implemented and applies the principles of personal data processing resulting from this legal act. Therefore, if you are a natural person and use or intend to use the services we provide as a consumer - please read the current version of the Privacy policy and the privacy policy [HYPERLINK] of our portal. Acceptance of their provisions is necessary when completing the registration form. In case of any doubts regarding the processing of your personal data or possible violation of your right to privacy, please contact us.
I understand